Pause i anleggsarbeidet på Nittedal stasjon

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. På Nittedal er aktivitetsnivået høyt, men i uke 28 og 29, det vil si fra fredag 9. juli til mandag 26. juli tar totalentreprenør NRC en pause i arbeidene.

Det blir pause i anleggsarbeidet rundt Nittedal stasjon i uke 28 og 29, dvs fra fredag 9. juli til mandag 26. juli. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Siden april i år har det vært jobbet kontinuerlig med å fjerne berg og kjøre ut masser for å forberede anleggsvei, forlenge spor og gjøre klar for framtidens stasjon. For de nærmeste naboene er det mye støy.

- På grunn av pandemien regner vi med at flere vil være hjemme i ferien i år. Derfor tenker vi at det kan gjøre godt for mange med en pause i anleggsarbeidene i to uker, sier Tom-Erik Rørheim, prosjektleder for Bane NOR på Nittedal stasjon.

Pausen kommer i forkant av en hektisk høst med arbeider på Nittedal stasjon. Fra 9. – 20. august blir det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen og arbeid døgnet rundt. Videre utover høsten blir det også stor aktivitet, og en del av arbeidet som både vil sees og høres godt er fjerning av knausen mot Sørliveien. Dette blir gjort ved hjelp av både pigging og sprenging.

Etter sommeren starter også arbeidet med å oppgradere selve stasjonsområdet.

- Når prosjektet er ferdig vil Nittedal stasjon ha plattformer som gjør det lettere å komme av og på toget, det blir heis på begge sider av den nye gangbrua og ledelinjer over hele stasjonsområdet for blinde og svaksynte, forteller Tom-Erik Rørheim.

Den pågående oppgraderingen av Gjøvikbanen er ferdige i overgangen 2022/23. Da vil det ligge til rette for at det kan kjøres ett persontog i timen i begge retninger, og det blir større kapasitet for gods.