Pakking av pukk på Nittedal stasjon natt til søndag 29. august

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Natt til søndag 29. august blir justering og pakking av pukk i områdene på begge sider av Nittedal stasjon.

Støykartet viser gjennomsnittlig støynivå boligene er utsatt for mellom kl. 03 og 07. Grensen for gjennomsnittlig støy på natt er på 45 desibel. De som bor i ytterkant av den lyseste gule støysonen vil antagelig ikke merke mye til arbeidet, men får tilbud om alternativ overnatting likevel.  

Arbeidene på Nittedal stasjon vil foregå natt til søndag 29. august fra kl. 03.00 til 07.00.  Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten. 

Hva slags arbeid skal vi gjøre? 

Vi skal justere og pakke pukken som ligger under jernbanesporene. Det gjør vi med en stor, skinnegående maskin som løfter skinnene og pakker sporet til det ligger riktig. Arbeidet foregår ikke gjennom hele natten. Det starter litt før kl. 03, og avsluttes før kl. 07.00.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal. 

Alternativ overnatting  

Arbeidene denne natten vil overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting på SMS. 

Støykartet over viser hvilke gjennomsnittlig støynivå de ulike boligene er utsatt for i løpet av de fire nattetimene. Grensen for gjennomsnittlig støy på natt er på 45 desibel. De som bor i ytterkant av den lyseste gule støysonen vil antagelig ikke merke mye til arbeidet, men får tilbud om alternativ overnatting likevel. Dersom du takker ja til hotell og ikke møter opp, så vil du bli fakturert for påløpt kostnad

 

For å skjønne bedre hva 45 desibel tilsvarer kan du ta en titt på illustrasjonen under. 

lydnivaa fra ulike kilder decibel.jpg

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen torsdag 26. august kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.  

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under. 

Kontakt oss 

De som har fått tilbud om alternativ overnatting, eller mener de har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 26. august kl. 12. 

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidet 29.august kan du kontakte: 

Prosjektleder Tom-Erik Rørheim, e-post tom-erik.rorheim@banenor.no, mobil 41296250 

Nabokontakt, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15) 

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.