Nyhetsbrev Nittedal stasjon

I midten av oktober distribueres et firesiders nyhetsbrev om nye Nittedal stasjon til nesten 4500 postkasser i Nittedal.

Her ser du en foreløpig skisse av nye Nittedal stasjon i fugleperspektiv. Stasjonen får blant annet ny gangbru med heis og brede trapper, universelt utformede plattformer og flere parkeringsplasser. FORELØPIG ILLUSTRASJON Bane NOR 2021.

I nyhetsbrevet omtaler vi hvordan den nye stasjonen i Nittedal blir, når den er ferdig i løpet av 2022. Det er også en del informasjon om hva som skjer av arbeider ut over høsten og vintere. I tillegg er det informasjon om hvordan vi varsler støyende arbeid, og hvordan du kan finne mer informasjon.

På stasjonen vil det også være mulig å få et eksemplar av nyhetsbrevet for dem som går av og på togene på ettermiddagen onsdag 13. og torsdag 14. oktober. Se etter oss i Bane NOR sitt arbeidstøy!

Du kan også lese nyhetsbrevet i digital versjon her!