Nattarbeider Harestua

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. I store deler av mai vil det være nattarbeid langs jernbanelinja på begge sider av Harestua holdeplass. Arbeidet skal gjøres så nær jernbanelinjen at det må gjennomføres på natt, når det er lange perioder med stans i togtrafikken.

Nattarbeidet langs jernbanesporet vil blant annet omfatte graving av kabelkanaler. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Hva arbeider vi med?

Fram til 12. mai er det arbeid med å grave kabelkanaler nord for Harestua holdeplass. Arbeidet vil foregå i perioden mellom kl. 20 og 06. Arbeidet foregår i et område langt fra bebyggelse, og vil ikke overstige støygrenser for kveld og natt.

Det blir også nattarbeid mellom kl 20 og 06 fra 11. til 14. mai, inkludert natt til torsdag 13. mai, som er Kristi Himmelfartsdag. Det samme gjelder natt mellom 18. og 19. mai og 20. og 21. mai. Disse nettene jobber vi med å suge opp pukk for å blottlegge kabler slik at disse ikke blir skadet av det videre anleggsarbeidet.

Arbeidet foregår sør for Harestua, i Monsrudområdet. Når vi nærmer oss Paradisvegen og gamle Harestua stasjon vil det kunne overstige støygrensene for kveld og natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting via SMS. 

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, blir det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Bane NOR beklager ulempene nattarbeidene medfører for de som bor i nærheten.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte vår nabokontakt på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene i denne perioden kan du ta kontakt med:

Nabokontakt Jasmin Elahi – mobil 90368431 (man-fre 9-15) eller e-post gjovikbanen@banenor.no 

Byggeleder Sverre Bakke - mobil: 91659351 eller e-post: sverre.bakke@banenor.no 

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.