Nattarbeid ved Monsrud 13. – 21. juni

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Ved Monsrud vil det være arbeid på nettene fra 13. juni til 21. juni. Det er fordi det går færre tog om natten, noe som gjør det mulig å få tilgang til å jobbe i sporet.

Nattarbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 20 og kl. 7. De starter søndag 13. juni kl. 20 og avsluttes mandag 21. juni kl. 7 på morgenen.

Hva arbeider vi med?

I denne perioden blir det graving av kabelkanaler med en skinnegående gravemaskin. I tillegg blir det heist på plass nye master til kjøreledning. Arbeidene foregår på begge sider av gamle Harestua stasjon.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

Arbeidene i denne perioden vil for noen boliger overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørte av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  innen onsdag 9. juni kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer. 

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no  eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 9. juni kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidene i helgen 29. og 30. mai kan du kontakte:

Byggeleder Sverre Bakke, e-post sverre.bakke@banenor.no, mobil 91659351
Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.