Nattarbeider ved Harestua og Monsrud 29. – 30. mai

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Siste helg i mai er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa. Da skal vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene. Arbeidet vil foregå langs jernbanen fra Monsrud til Bjørgeseter nord for Harestua.

Sør for gamle Harestua stasjon skal kryssingssporet forlenges fra 312 til 1165 meter. Helgen 29. og 30. mai skal det blant annet bores fundamenter for master til ny kjøreledning.

Arbeidene starter lørdag 29. mai kl. 04.00 og avsluttes søndag 30. mai kl. 04.00. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeider skal gjennomføres?

I området mellom Harestua holdeplass og Bjørgeseter skal det graves nye kanaler for ledninger. Ved Monsrud kryssingsspor/gamle Harestua holdeplass skal det bores fundamenter til nye master for kjøreledning, tas ned master og kjøreledningen skal flyttes fra den ene siden av sporet til den andre. Dette er i området hvor vi forlenger kryssingssporet fra 312meter til 1165 meter.

Det blir brukt gravemaskiner, boretog og manuelt verktøy for å gjennomføre arbeidet. Den mest støyende delen av arbeidet vil være boretoget.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner. 

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

Arbeidene denne helgen vil stort sett foregå i god avstand fra bebyggelsen, men for noen boliger vil vi overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørte av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting. 

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 26. mai kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.  

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no  eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 26. mai kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidene i helgen 29. og 30. mai kan du kontakte:

Byggeleder Sverre Bakke, e-post sverre.bakke@banenor.no, mobil 91659351

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.