Nattarbeid på Nittedal 25. – 27. september

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 25. til 27. september blir det støyende arbeid mellom kl. 01.00 og 06.00 på nettene. Årsaken er at arbeidet foregår så nærme jernbanesporet at det må gjøres i periodene når det ikke går tog.

Støykartet over viser hvilke gjennomsnittlig støynivå de ulike boligene er utsatt for i løpet av natten. Grensen for gjennomsnittlig støy på natt er på 45 desibel. De som bor i ytterkant av den lyseste gule støysonen vil antagelig ikke merke mye til arbeidet, men får tilbud om alternativ overnatting likevel.

Arbeidet starter natt til lørdag 25. september. I tre netter blir det arbeid mellom kl. 01.00 og 06.00, og det avsluttes mandag 27. september kl. 06.00. Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

Langs jernbanelinjen bortenfor jernbanebrua i retning Gjøvik må vi fjerne bergknauser for å få på plass fundamenter til ny kontaktledning. Fundamentene skal på plass i neste periode med stans i togtrafikken, fra 2. til 3. oktober. For å fjerne bergknausene bruker vi gravemaskin med pigg.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal kommune.

Alternativ overnatting

Arbeidene disse nettene vil overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting på SMS.

Støykartet over viser hvilke gjennomsnittlig støynivå de ulike boligene er utsatt for i løpet av natten. Grensen for gjennomsnittlig støy på natt er på 45 desibel. De som bor i ytterkant av den lyseste gule støysonen vil antagelig ikke merke mye til arbeidet, men får tilbud om alternativ overnatting likevel. Dersom du takker ja til hotell og ikke møter opp, så vil du bli fakturert for påløpt kostnad

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 22. september kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer. 

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

De som har fått tilbud om alternativ overnatting, eller mener de har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 22. september kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidet 25. - 27. september kan du kontakte:

Prosjektleder Tom-Erik Rørheim, e-post tom-erik.rorheim@banenor.no, mobil 41296250

Nabokontakt, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.