Nattarbeid Nittedal stasjon 29. – 30. mai

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Siste helg i mai er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa. Da skal vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene. Den mest støyende delen av arbeidet vil foregå langs sporet i retning Oslo.

Arbeidene starter lørdag 29. mai kl. 04.00 og avsluttes søndag 30. mai kl. 04.00. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten. 

Hva slags arbeider skal gjennomføres? 

Vi skal jobbe videre med å etablere anleggsvei langs eksisterende spor i hele perioden fra kl. 04.00 natt til lørdag 29. mai til kl. 04.00 natt til søndag 30. mai. I hovedsak betyr det graving og pigging med gravemaskin samt ut- og innkjøring av masser med lastebil. Det blir også nødvendig å sprenge vekk noe av berget, og så langt det er mulig vil sprengingen foregå på dagtidSprengingen skal gjennomføres i løpet av ett så kort tidsrom at vi må vi regne med at noen av salvene vil gå av om natten. Hver salve varsles ved hjelp av sirene.  

På dagtid på lørdag vil det bli utført grunnboringer i området ved jernbanebrua over Stasjonsveien. Det er fordi denne skal byttes og vi trenger å få mer kunnskap om grunnforholdene i området.  

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, blir det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting og støytiltak 

Arbeidene denne helgen vil overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting på SMS. 

Støykartet under viser hvilke gjennomsnittlig støynivå de ulike boligene er utsatt for i løpet av perioden. Grensen for gjennomsnittlig støy på natt er på 45 desibel. De som bor i ytterkant av den lyseste gule støysonen vil antagelig ikke merke mye til arbeidet, men får tilbud om alternativ overnatting likevel.  

De som bor innenfor gul sone vil få tilbud om alternativ overnatting. De som bor innenfor den røde streken vil få varsel om arbeidet, men ikke tilbud om alternativ overnatting.

For å skjønne bedre hva 45 desibel tilsvarer kan du ta en titt på illustrasjonen under. 

Lydnivå fra forskjellige kilder

Som et støytiltak vil vi i innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00 overholde grensene for støy på natt. Oppstart av støyende nattarbeider blir etter kl. 01.00. 

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 26. mai kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.  

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal. 

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Kontaktinformasjon 

De som har fått tilbud om alternativ overnatting, eller mener de har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 26. mai kl. 12. 

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidene i helgen 29. og 30mai kan du kontakte: 

Prosjektleder Tom-Erik Rørheim, e-post tom-erik.rorheim@banenor.no, mobil 41296250 

Nabokontakt, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15) 

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.