Nattarbeid i helgene på Monsrud

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det blir nattarbeid i helgene på Monsrud ut oktober. Vi arbeider med å få på plass nytt kontaktledningsanlegg. Dette arbeidet kan vi bare gjøre om natten når det ikke kjører tog på strekningen.

Vi bytter ut kontaktledningsanlegget, som gir strøm til toget. Foto: Elin Agathe Hult, Bane NOR

Disse nettene blir det arbeid på Monsrud mellom kl. 00.00 og 07.00: natt til søndag 17. og mandag 18. oktober, natt til søndag 24. og mandag 25. oktober, natt til søndag 31. oktober og mandag 1. november.

Hva arbeider vi med?

Vi bytter ut kontaktledningsanlegget, som gir strøm til toget. Disse nettene skal vi bore fundamenter, sette opp nye master og montere nye utliggere. Vi bruker skinnegående boretog, skinne-veimaskin og muttertrekkere/manuelt verktøy. Vi beklager ulempene arbeidet medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

Noen netter vil arbeidet overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt. De som er berørte får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema  innen torsdag 14. oktober kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no  eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 30. september kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 17.oktober – 1. november kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, mobil 90368431 (man-fre 9-15) eller e-post: gjovikbanen@banenor.no ,

Byggeleder Sverre Bakke - mobil: 91659351 eller e-post: sverre.bakke@banenor.no