Arbeid ved Nittedal stasjon helgen 24.-25. april

Helgen 24.-25. april må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene. Arbeidene vil foregå ved Nittedal stasjon i tilknytning til gangbrua og langs sporet i retning Oslo.

Den gamle gangbrua på Nittedal stasjon skal demonteres og fraktes vekk helgen 24. og 25. april. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR

Arbeidene starter lørdag 24. april kl. 03.30 og avsluttes søndag 25. april kl. 03.00. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal gjennomføres?

Det er totalentreprenør NRC Norge som utfører arbeidene på oppdrag fra Bane NOR. På stasjonen skal den gamle gangbrua demonteres og transporteres bort i løpet av helgen.  Ferdsel over gangbrua blir stengt tidlig i uke 15 (12.-18. april). Alternativ gangvei blir skiltet.

Langs jernbanesporet mot Oslo skal det etableres anleggsvei (se illustrasjon under). Det blir fjernet topplag og masser ved hjelp av gravemaskin, og det blir pigging av en bergknaus i området noen hundre meter fra stasjonen. Lastebiler vil transportere ut massene og det vil bli kjørt inn pukk for å forsterke anleggsveien.

Anleggsveien skal etableres langs eksisterende jernbane - skissert i mørk grått.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Støy og nattarbeid

Arbeidene denne helgen vil overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting på SMS.

I innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00 vil vi overholde grensene for støy på natt. Oppstart av støyende nattarbeider blir etter kl. 01.00.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 21. april kl. 12. Du må oppgi navn, gateadresse og antall personer som skal ha alternativ overnatting.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontaktinformasjon

De som har fått tilbud om alternativ overnatting, eller mener de har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 21. april kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidene i helgen 24. og 25. april kan du kontakte:
Prosjektleder Tom-Erik Rørheim,e-post tom-erik.rorheim@banenor.no, mobil 41296250
Nabokontakt, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her