Natt- og helgearbeid ved gamle Harestua stasjon 24.-25. april

Helgen 24.-25. april må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene. Arbeidet skal foregå på gamle Harestua stasjon, og et par kilometer langs jernbanesporet i begge retninger.

Slik ser et boretog ut. Tilsvarende tog vil benyttes langs jernbanen ut fra gamle Harestua stasjon helga 24. og 25. april. Foto: Sjur Rogne, Bane NOR

Arbeidene starter lørdag 24. april kl. 03.30 og avsluttes søndag 25. april kl. 03.00. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal gjennomføres?

Det er totalentreprenør Aarsleff som på oppdrag fra Bane NOR utfører arbeidet. De skal grave kabelkanaler, bore og montere fundamenter for ny kjøreledning langs jernbanesporet.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog vil det være arbeidstog i sporet, og det er strengt forbudt å ferdes der.

Arbeidet blir gjennomført ved hjelp av en boretog som står på skinnene. I tillegg vil vi bruke gravemaskiner, lastebiler og pakkaggregat. Dette arbeidet vil i utgangspunktet ikke overskride tillatte støyverdier for arbeid på natt.

Hvis du likevel mener du har spesielt behov for alternativ overnatting kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post innen onsdag 21. april kl. 12. Se kontaktinformasjon under.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om arbeidene eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00.

Dersom du har andre spørsmål om nattarbeidene i helgen 24. og 25. april kan du kontakte:
Byggeleder Sverre Bakke,e-post sverre.bakke@banenor.no, mobil 91659351
eller
Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her