Nabomøte om Nittedal stasjon

Nye Nittedal stasjon er en sentral del av Bane NOR sin storsatsing på Gjøvikbanen. Arbeidet med å oppgradere stasjonen er i gang og skal være ferdig ved utgangen av 2022. Onsdag 24. mars kan du delta på digitalt nabomøte og få vite mer.

Nittedal stasjon står foran en stor oppgradering. FORELØPIG ILLUSTRASJON Foto: Bane NOR

Se opptak av det digitale nabomøtet her: Husk at du kan bevege deg fram til den delen av møtet du selv ønsker å se/høre ved å flytte på markøren nederst på siden.

Her er presentasjonen som ble brukt på møtet (pdf)

Når oppgraderingen av Nittedal stasjon er ferdig ved utgangen av 2022 betyr det flere togavganger og flere godstog. De forberedende arbeidene er i gang og fra april 2021 vil det bli høyere aktivitet. På nabomøtet får du informasjon om hva som skal skje i forbindelse med oppgraderingen av Nittedal stasjon, hvorfor vi gjør det og hva det betyr for deg som bor i Nittedal og eventuelt som togpassasjer. Det blir også informasjon om anleggstrafikk og støy, og hvordan vi jobber med å informere, varsle og samarbeide med de som blir berørt av arbeidene.

Nabomøtet arrangeres i denne omgang bare digitalt, på grunn av smittesituasjonen i forbindelse med korona. På møtet deltar det ulike fagfolk fra Bane NOR, vår entreprenør NRC Norge og rådgivere fra Norconsult som svarer på spørsmål fra publikum. 

Nabomøtet arrangeres digitalt onsdag 24. mars kl 18 – 19.30, og et opptak blir gjort tilgjengelig på våre nettsider i etterkant. Det vil også bli sendt ut fysisk naboinformasjon til folk som bor i området, i etterkant av møtet.

Her er lenke til opptak av det digitale nabomøtet

Her er presentasjonen som ble brukt på møtet (pdf)