Nabomøte Monsrud kryssingsspor

Torsdag 27. mai kl. 18 inviterer Bane NOR til digitalt nabomøte om anleggsarbeidene ved Monsrud kryssingsspor. Utbyggingen er en viktig del av vår storsatsing på Gjøvikbanen.

Det blir ny undergang under sporet i Paradisveien. Du får vite mer om når det skjer på nabomøtet. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Når oppgraderingen av kryssingssporet på Monsrud er ferdig ved utgangen av 2022 betyr det flere togavganger og lengre og flere godstog. Anleggsarbeidene er i gang, og utover våren og sommeren vil det bli høy aktivitet. På nabomøtet får du informasjon om hva slags arbeider vi gjør på Monsrud kryssingsspor, hvorfor vi gjør det og hva det betyr for deg som bor i nærheten og eventuelt som togpassasjer. Det blir også informasjon om anleggstrafikk og støy, og hvordan vi jobber med å informere, varsle og samarbeide med de som blir berørt av arbeidene.

Nabomøtet arrangeres digitalt, på grunn av smittesituasjonen i forbindelse med korona. På møtet deltar det ulike fagfolk fra Bane NOR og representant fra vår entreprenør Aarslef som svarer på spørsmål fra publikum.

Nabomøtet arrangeres digitalt torsdag 27. mai kl. 18 – 19.00. Presentasjonen og et opptak fra møtet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider i etterkant.

For de som ikke har anledning til å delta på nabomøtet er det anledning til å snakke med prosjektleder, byggeleder og nabokontakt på/utenfor (væravhengig) anleggsbrakka til Bane NOR ved Harestua kro, fredag 28. mai kl. 9 til 15. 

Her er presentasjonen som ble brukt i møtet

Her kan du se et opptak av det digitale nabomøtet

Her kan du se en visualisering av mulig stedstilpasset støyskjerming langs sporet