Møt oss i Nittedal og på Monsrud

Mens togtrafikken på Gjøvikbanen stopper i ti dager, jobbes det døgnet rundt på flere stasjoner på strekningen. Lørdag 14. og søndag 15. august kan du møte noen av oss som jobber med utbyggingen på Monsrud og Nittedal.

På Nittedal stasjon er det mye byggeaktivitet for tiden. Søndag 15. august kan du møte noen av de som jobber med byggingen på åpen dag på Nittedal stasjon. Foreløpig illustrasjon, Bane NOR.

Vi inviterer alle som er interessert til åpen dag på Monsrud lørdag 14. august kl. 11 til 14 og på Nittedal stasjon søndag 15. august kl. 13 til 16. På Monsrud finner du oss ved brakkeriggen rett bak Harestua kro. På Nittedal vil vi sette opp en paviljong på stasjonsområdet.

Begge steder vil du møte flere av oss som jobber med utbyggingen av Gjøvikbanen på de to stedene. Du kan få informasjon om hva vi har gjort og hva vi skal gjøre fram til prosjektene er ferdige i løpet av 2022, du kan stille konkrete spørsmål eller bare slå av en prat og få en kopp kaffe.

Velkommen skal du være!