Helgearbeid på Reinsvoll 9. – 11. april

Fra fredag 9. april til søndag 11. april blir det ulike arbeider på Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen. Årsaken er at arbeidet av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporet.

Dette er en foreløpig skisse av hvordan Reinsvoll stasjon kan bli seende ut i løpet av 2022. Helgen 9.-11. april starter vi forberedende arbeider langs sporet. Foto: Bane NOR

I forbindelse med oppstart av utbyggingen av Reinsvoll stasjon blir det arbeider på stasjonen og et stykke langs jernbanesporet i begge retninger første helgen etter påske. Arbeidet foregår sammenhengende i en periode på 36 timer, fra fredag 9. april kl. 23 og fram til søndag 11. april kl. 12. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal gjennomføres?

Som en del av forberedelsene til utbyggingen av Reinsvoll stasjon skal det bygges anleggsvei, og arbeidet med å etablere riggområde på vestsiden av stasjonen starter. I tillegg skal det bores hull i bakken langs jernbaneskinnene der det skal settes opp master for ny kontaktledning. Kontaktledningsanlegget forsyner togene med kjørestrøm.

Grunnen til at arbeidene må foregå i denne perioden er at de ikke kan utføres samtidig som det går tog på strekningen. I denne perioden er det stans i togtrafikken, og vi må utnytte hele perioden til å gjøre så mye arbeid vi kan før togene begynner å gå igjen søndag kl. 12.

Det vil bli brukt gravemaskin, lastebiler og en borerigg for å gjennomføre arbeidene.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Vestre Toten.

Støy og nattarbeid

Arbeidene denne helgen vil overstige støygrenser for kveld og natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting via SMS.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 7. april kl. 12. Du må oppgi navn, gateadresse og antall personer som skal ha alternativ overnatting.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontaktinformasjon

De som har fått tilbud om alternativ overnatting, eller mener de har spesielt behov for alternativ overnatting, må ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 7. april kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene i helgen 9. og 11. april kan du kontakte:
Byggeleder i Bane NOR Bjørn Stokk, e-post bjorn.stokk@banenor.no , mobil 91586180.
Nabokontakt i Bane NOR Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431.

Ett tog i timen og større kapasitet for gods

Arbeidet på Reinsvoll stasjon er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Det gjennomføres flere store tiltak langs hele banen i perioden fra 2020 til 2022. Når arbeidene er ferdig ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. Samlet blir Gjøvikbanen i denne perioden oppgradert for 1,3 milliarder norske kroner.