Gode møter med naboer på Nittedal stasjon

Søndag 15. august hadde Bane NOR stand på Nittedal stasjon, der folk i nærmiljøet kunne snakke med de som jobber i prosjektet. Det ga oss mange nyttige tilbakemeldinger og det er tydelig at Nittedølingene gleder seg til å få en ny og moderne stasjon.

Mange hadde spørsmål både om hvordan den nye stasjonen blir, hva som skal bygges når og hvordan det vil påvirke dem. De fleste som bor i nærheten kunne fortelle at støyen i forbindelse med at vi jobber døgnet rundt i ti dager var mindre sjenerende enn forventet.

 - Folk er løsningsorienterte og lukker vinduene i den retningen støyen kommer fra, og bytter eventuelt soverom i en periode, forteller prosjektleder på Nittedal stasjon, Tom-Erik Rørheim.

På standen ble det delt ut skriftlig informasjon om utbyggingen av stasjonen, det var servering av kaffe og kanelboller, men viktigst av alt var muligheten for folk til å snakke med både prosjektleder, byggeleder, nabokontakt og flere andre fra prosjektet. Mange var nysgjerrig på hva som skjer på stasjonen, noen var opptatt av de tekniske løsningene. De som bor tett på arbeidene fortalte oss hvordan de opplever det, og mange pendlere var fokuserte på hva resultatet av arbeidet betyr for dem på sikt.

 - Det er utrolig fint og nyttig å møte folk ansikt til ansikt. Vi opplever at slike arrangementer gir oss et bedre bilde av hvordan vi oppfattes i nærmiljøet, mener kommunikasjonsrådgiver i prosjektet, Halldis Skogen.

God informasjon gir mer fornøyde naboer

Bane NOR sender varsel på SMS til naboer som blir berørt av støyende arbeider. Dersom de støyende arbeidene foregår om natten kan det være snakk om å tilby alternativ overnatting. I disse dager er vi snart ferdige med ti dagers stans i togtrafikken og døgnkontinuerlig jobbing. I underkant av 200 personer takket ja til å tilbringe en eller flere netter på hotell.

 - I tillegg til å varsle støyende arbeid oppdaterer vi jevnlig informasjon om hva vi jobber med i prosjektet på våre nettsider. Vår erfaring er at dersom folk vet hva som skal foregå og omtrent når, så tåler de mye mer, forteller Halldis Skogen.

Hun oppfordrer alle naboer til å følge med på Gjøvikbanens egne nettsider med naboinformasjon – de finner du her.

Det er også mulig å abonnere på informasjon om prosjektet ved å sende en SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.

Her finner du faktaarket som ble delt ut på standen.