Arbeid ved Reinsvoll stasjon helgen 27. – 29. november

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Helgen 27.-29. november må vi gjøre arbeid på Reinsvoll stasjon som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene.

Helgen 27.-29. november er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi blant annet strekke ledning til det nye kontaktledningsanlegget og gjøre andre jernbanetekniske arbeider. Foto: Bjørn Stokk, Bane NOR.

Arbeidene starter natt til lørdag 27. november kl. 03.20 og avsluttes natt til mandag 29. november kl. 02.20. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

Arbeidet vil foregå langs jernbanelinjen, en halv kilometer sørover for og halvannen kilometer nord for Reinsvoll stasjon. Vi skal blant annet strekke ledning til det nye kontaktledninganlegget og gjøre andre jernbanetekniske arbeider. Utstyret vi bruker til dette er sporgående arbeidstog og -maskiner, samt ulike typer håndholdt verktøy. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Vestre Toten.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene denne helgen komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 24. november kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 24. november kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet helgen 27.-29. november kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no -  mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Olav Eidsten Bjørnå, e-post olav.eidsten.bjorna@banenor.no – mobil 466 48 479