Arbeid ved Nittedal stasjon helgen 27. – 29. november

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Helgen 27.-29. november må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene.

To boretog med borerigg skal jobbe i hver sin retning ut fra Nittedal stasjon 27. - 29. november. De borer ned mastefundamenter for nye master til nytt kontaktledningsanlegg. Kontaktledningen gir kjørestrøm til toget. Foto: Tom-Erik Rørheim, Bane NOR.

Arbeidene starter natt til lørdag 27. november kl. 02.00 og avsluttes natt til mandag 29. november kl. 05.00. Vi har et stramt tidsskjema og derfor kan det bli kontinuerlig arbeid i 51 timer. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

På stasjonsområdet skal vi skifte ut og pakke massene under sporet. Ved jernbanebrua over Stasjonsveien skal den gamle gangbanen i betong sages bort. I tillegg blir det spuntarbeider for å få på plass pæler som danner et trygt fundament for en høyere og bredere jernbanebru. Det blir manuell dirigering av trafikken under brua ved behov.

I begge retninger ut fra stasjonen skal det til sammen bores ned 57 fundamenter til nye master for kontaktledningsanlegget. Det blir også riving og montering av ulike deler av kontaktledningsanlegget i stasjonsområdet.

For å gjennomføre dette arbeidet blir det brukt to skinnegående borerigger og boretog, vaiersag, pakkmaskin, gravemaskin, skinnegående lastebiler med lift og skinnegående gravemaskiner. Til spuntingen bruker vi spuntrigg.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene denne helgen komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 24. november kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 24. november kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet helgen 27.-29. november kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no - mobil 903 68 431.

Byggeleder Aleksandras Belovas, e-post: aleksandras.belovas@banenor.no  - mobil: 941 60 327 eller