Arbeid ved Monsrud stasjon helgen 27. – 29. november

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Helgen 27.-29. november må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene.

Vi jobber med å bytte ut kontaktledningsanlegget, som gir kjørestrøm til toget. Helgen 27.-29. november fortsetter vi dette arbeidet, i tillegg til fortsatt arbeid med graving og massetransport. Foto: Helene Stalheim, Bane NOR.

Arbeidene starter natt til lørdag 27. november kl. 03.20 og avsluttes natt til mandag 29. november kl. 02.20. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten.

Hva slags arbeid skal vi gjøre?

Nord for kulverten i Paradisvegen blir det arbeid med å legge om og etablere nytt kontaktledningsanlegg. Det omfatter blant annet boring av fundamenter til nye master. I tillegg blir det graving og massetransport rundt på hele anleggsområdet. I løpet av helgen blir det også noe sprenging på dagtid sør på området, mot Monsrud stasjon. Det blir også transport av masser.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Lunner.

I perioden når arbeidet foregår er det stans i togtrafikken mellom Grefsen og Roa, og det blir buss for tog. Selv om det ikke går vanlige tog er det strengt forbudt å ferdes i sporet.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For en del boliger i nærheten av stasjonen kan arbeidene denne helgen komme til å overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørt av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 24. november kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er onsdag 24. november kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidet helgen 27.-29. november kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no -  mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Olav Eidsten Bjørnå, e-post olav.eidsten.bjorna@banenor.no – mobil 466 48 479