Arbeid på Reinsvoll stasjon helgen 2.-3. oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Helgen 2. -3. oktober er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi gjøre arbeid på Reinsvoll stasjon som kun kan bli gjort når det ikke kjører tog på jernbanen.

Det blir jobbing med kontaktledningsanlegget på Reinsvoll i hele perioden mens det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen, 2.-3. oktober. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidet på Reinsvoll stasjon starter kl. 02.00 natt til lørdag 2. oktober og avsluttes natt til søndag 3. oktober kl. 04.30.

Hva arbeider vi med?

I hele perioden blir det jobbet med å strekke ledninger til kontaktledningsanlegget, og det vil bli sveising av spor. På dagtid, mellom kl. 07.00 og 19.00 lørdag 2. oktober blir det også diverse arbeid med å grave, fylle og flytte masser.

Vi kommer til å bruke sveiseutstyr, slipeverktøy, gravemaskiner, lastebilder og skinnegående arbeidstog. Arbeidet vil ikke overstige støygrensene for arbeid på dag, kveld, natt eller helg. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Vestre Toten.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om arbeidene denne helgen kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post gjovikbanen@banenor.no , mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Bjørn Stokk - e-post: bjorn.stokk@banenor.no mobil: 91586180

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.

Du finner informasjon om alle prosjektene på Gjøvikbanen her.