Arbeid på Jaren stasjon helgen 2.-3. oktober

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. Fra 2. til 3. oktober er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi gjøre arbeid på Jaren stasjon som kun kan bli gjort når det ikke kjører tog på jernbanen.

Jaren stasjon er nesten ferdig, men når det er stans i togtrafikken 2. og 3. oktober blir det arbeid med kontaktledningsanlegget. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Arbeidene på Jaren stasjon starter kl. 02.00 natt til lørdag 2. oktober og avsluttes natt til søndag 3. oktober kl. 04.30. .

I denne perioden vil det bli jobbet med kontaktledningsanlegget ved hjelp av skinnegående arbeidsmaskiner. Arbeidet vil stort sett foregå rundt riggområdet og aktivitetene kan komme til å overstige tillatte støyverdier for noen boliger. Berørte naboer blir varslet direkte av entreprenøren - Gjermundshaug Anlegg. 

Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de som bor i nærheten

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Gran kommune.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Har du spørsmål om arbeidene på Jaren stasjon helgen 2.-3. oktober?

Kontakt Odd Arve Svendsberget i Gjermundshaug Anlegg, mobil 941 74 002