10 døgn med støyende arbeid på Nittedal

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. I 10 dager i august er det stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Da skal vi gjøre mye arbeid som kun kan bli gjort når det ikke kjøres tog på jernbanen.

Naboer varsles: Støykartet viser hvilke gjennomsnittlig støynivå de ulike boligene er utsatt for i løpet av perioden. Grensen for tillatt gjennomsnittlig støy på dagtid er 65 desibel, 60 desibel på kveldstid og 45 desibel på natt. De som bor i ytterkant av den lyseste gule støysonen vil antagelig ikke merke mye til arbeidet, men får tilbud om alternativ overnatting likevel.

Arbeidene på Nittedal stasjon vil foregå i tidsrommet fra kl. 04 natt til tirsdag 10. august og avsluttes natt til fredag 20. august kl. 04. Bane NOR og entreprenøren arbeider døgnet rundt i denne perioden, men vil så langt som praktisk mulig, utføre det mest støyende arbeidet på dagtid.

Hva arbeider vi med?

Det skal bores fundamenter til nye master på hele strekningen fra Movatn gjennom Nittedal stasjon til Åneby. I tillegg blir det graving, inn- og utkjøring av masser mellom Tumyrveien og Vestliveien og spuntarbeid på stasjonsområdet og nedenfor Utsiktveien.

Arbeidene vil i hovedsak foregå ved hjelp av gravemaskin, boretog, spuntrigg og lastebiler. Den mest støyende delen av arbeidet vil være spuntarbeidene. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som bor i nærheten.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med kommunelegen i Nittedal.

Når Gjøvikbanen er ferdig oppgradert i 2022, er det mulig å kjøre et tog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik, i tillegg til flere godstog.

Alternativ overnatting

For noen boliger vil arbeidene i denne perioden overskride tillatte støyverdier for arbeid på kveld og natt. De som er berørte av dette får SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen torsdag 5. august kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte Bane NORs kundesenter på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om alternativ overnatting, eller mener du har spesielt behov for alternativ overnatting, ta kontakt med Bane NORs kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098. Kundesenteret er betjent mandag – fredag kl. 8–19 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9–15. Fristen for bestilling av alternativ overnatting er torsdag 5. august kl. 12.

Dersom du har andre spørsmål om arbeidene 10.-20.august kan du kontakte:

Nabokontakt Jasmin Elahi, e-post: gjovikbanen@banenor.no, mobil 90368431 (man-fre 9-15)

Byggeleder Aleksandras Belovas - mobil: 941 60 327 eller e-post: aleksandras.belovas@banenor.no

Du kan lese mer her om hva slags krav og retningslinjer vi jobber etter for å redusere plagene for deg som bor i nærheten av der vi jobber med oppgradering av Gjøvikbanen.