10 dagers stans i togtrafikken på Gjøvikbanen i august

Gjøvikbanen står midt i en oppgradering som er ferdig ved utgangen av 2022. Da kan det kjøre ett persontog i timen på strekningen og kapasiteten for godstog blir større. Fra 9. til 20. august blir det stans i togtrafikken på hele strekningen, fordi det skal gjøres arbeid som er viktig for å komme i havn.

Nittedal stasjon på Gjøvikbanen er en av stasjonene som i løpet av 2022 blir universelt utformet, med ny gangbru og lengre plattformer. I august er det stans i togtrafikken for å få gjennomført en del av arbeidet som er avhengig av at det ikke er trafikk i sporet. Det betyr at det blir mye støy for naboer, både på Nittedal, Monsrud, Jaren og Reinsvoll. Foreløpig illustrasjon, Bane NOR.

10 dager er den lengste perioden med stans i togtrafikken i løpet av tiden vi arbeider med å oppgradere Gjøvikbanen. Togfri periode starter kl. 03 natt til mandag 9. august på strekningen mellom Roa og Gjøvik, og kl. 04 natt til tirsdag 10. august. Da vil det være stans i togtrafikken på hele Gjøvikbanen fram til natt til fredag 20. august kl. 04.

Her kan du se en oversikt over alle planlagte perioder med stans i togtrafikken på Gjøvikbanen ut 2022. 

- Mye av arbeidet vil være å oppgradere og bytte jernbaneteknisk utstyr i og langs sporet. Dette er en omfattende jobb som gjør at vi trenger en så lang periode med stans i togtrafikken, forklarer Ivar Olsen, som er Bane NOR sin prosjektsjef for utbygging av Gjøvikbanen.

Høy aktivitet og mye støy

I tillegg blir det ulike arbeider på og rundt flere av stasjonene langs Gjøvikbanen. En del av arbeidet blir ikke så synlig, men det vil bli jobbet kontinuerlig på alle stasjonene der det er byggeprosjekter. Dette gjelder Monsrud, Nittedal, Jaren og Reinsvoll.

På Reinsvoll stasjon vil det i løpet av denne perioden bli heist på plass en ny gangbru over sporet. Ved Monsrud kryssingsspor blir Paradisveien, som krysser under jernbanen, stengt. Det blir omkjøring for både gående, syklende og kjørende via Harestua i hele perioden.  På Nittedal og Monsrud blir det både boring og sprenging, og på Nittedal blir det også en del spunting.

Varsling av støyende arbeid

Alle som blir berørt av de støyende arbeidene på de ulike stedene langs Gjøvikbanen vil få varsel om dette på SMS i overgangen mellom juli og august. De fleste steder blir det bare vanlig anleggsarbeid, og der det blir støyende arbeid om nettene vil berørte naboer bli kontaktet.

- Entreprenørene gjør støyberegninger for arbeidet de skal gjennomføre slik at vi kan tilby alternativ overnatting til naboer som trenger det, forklarer Ivar Olsen.

Hvorfor stans i togtrafikken i denne perioden?

Ofte planlegges lengre stans i togtrafikken i perioder når mange har ferie. Det er for at dette i minst mulig grad skal gå ut over de som kjører tog til og fra jobb. I sommer er det stans i togtrafikken mellom Oslo og Drammen fra 26. juni til og med 8. august. Vanligvis går persontoget til Bergen på denne strekningen, via Drammen.

- Gjøvikbanen brukes som alternativ rute for persontogene på Bergensbanen. Derfor har vi blitt nødt til å vente med stans i togtrafikken på Gjøvikbanen til midten av august når de fleste er ferdige med ferien og skolen starter opp, forklarer Ivar Olsen i Bane NOR.

Buss for tog

I perioden det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen, fra 9. -20. august, setter togselskapene opp alternativ transport, slik at du kommer deg dit du skal mens Bane NOR jobber.

Se Vy sine nettsider eller bruk Vy-appen for å få mer informasjon!