Naboinformasjon Gjøvikbanen

Her finner du informasjon spesielt til deg som er berørt av anleggsarbeidene som foregår langs Gjøvikbanen. Her finner du jevnlig oppdatert informasjon om hva slags arbeider vi holder på med hvor. Du finner også nyhetssaker tilknyttet oppgraderingen av Gjøvikbanen og nabovarsler/støyvarsler.   

Har du spørsmål om arbeidet der du bor, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post gjovikbanen@banenor.no eller telefon 903 68 431.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "Gjøvikbanen Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "Gjøvikbanen SLUTT" til 26112.

For alle dere som bor i nærheten av der vi arbeider vil vi minne om at det er strengt forbudt å ferdes på anleggsområdet!