Movatn stasjon

Movatn stasjon ligger i Oslo kommune og er et viktig utgangspunkt for turer i Nordmarka både sommer og vinter. Oppgraderingen gir en tryggere stasjon med bedre tilgjengelighet.

Movatn stasjon. (Foto: Terje Borud)

Som en del av utbyggingen av Gjøvikbanen skal det også gjøres en del oppgraderinger av Movatn stasjon.

Dette skal vi gjøre

  • Bygge nye 130 meter lange, universelt utformede plattformer til spor 1 og 2
  • Bygge ny gangbru over sporene med heis og trapp
  • Bygge ny sti langs Nordre Movatn med forbindelse til turveinettet i Marka
  • Eksisterende mellomplattform i tre rives.

Framdrift

  • Reguleringsplan legges ut til høring i løpet 2021
  • Reguleringsplanen forventes godkjent av Oslo kommune vinter 2021/2022,
  • Oppstart byggearbeidet våren 2022
  • Planlagt ferdigstilt desember 2022