Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til folk som jobber med hele Gjøvikbanen, og de som jobber med det enkelte prosjekt.

Riffat Sultana
Nabokontakt
90368431
Bilde av Halldis Skogen
Halldis Skogen
Kommunikasjonsrådgiver/mediekontakt
92060012
Bilde av Tom-Erik Rørheim
Tom-Erik Rørheim
Prosjektleder Nittedal stasjon
41296250
Bilde av Frank O. Kobbhaug
Frank O. Kobbhaug
Prosjektleder Jaren stasjon
97570765
Helene Eikaas Stalheim
Prosjektleder Monsrud kryssingsspor
46418192
Bilde av Hilde Gjellum
Hilde Gjellum
Prosjektleder Reinsvoll kryssingspor
40242531