Utsettelse av prosjektene på Movatn og Hakadal stasjon

Gjøvikbanen oppgraderes for å kunne kjøre ett tog i timen og øke kapasiteten for gods. På Movatn og Hakadal stasjon var det planlagt oppstart av byggeprosjekter i 2022. Disse blir nå utsatt.

Byggeprosjektene på Hakadal stasjon og Movatn stasjon er utsatt. Her ser vi bilde av Hakadal stasjon. Foto: Njål Svingheim.

- Kostnadene i forbindelse med oppgraderingen av Gjøvikbanen er for høy. Vi må stoppe opp for å se på helheten og holde kostnadene nede, revurdere situasjonen og se på hvilken effekt hvert enkelt prosjekt har, forklarer Ivar Olsen, prosjektsjef for utbyggingen av Gjøvikbanen.

Både på Hakadal og Movatn stasjon omfatter prosjektene først og fremst å gjøre stasjonene lettere tilgjengelige for alle. Det er planlagt å bygge nye, lengre og universelt utformede plattformer og lettere tilgjengelig kryssing av sporene.

 - Tiltakene har liten innvirkning på den overordnede effekten vi skal oppnå med oppgraderingen, nemlig at vi skal kunne kjøre ett tog i timen til Gjøvik og øke kapasiteten for gods på Gjøvikbanen, sier Olsen.

Prosjektene som gir størst bidrag til det overordnede målet blir prioritert, derfor blir oppgraderingene på Hakadal og Movatn utsatt inntil videre.

Gjøvikbanen oppgraderes totalt for 1,3 milliarder kroner i perioden 2020 til 2022, og omfatter oppgraderinger på Nittedal, Monsrud, Jaren og Reinsvoll.

Les mer om utbyggingen av Gjøvikbanen her.