Stort løft på Nittedal

Torsdagens store begivenhet på Nittedal var innløfting av ny jernbanebru. Men vi gjør også mye annet arbeid i denne perioden når det er stans i togtrafikken. Du kan se bilder av innløftingen og flere andre aktiviteter her.

Foto: Halldis Skogen og Klara Då, Bane NOR.