Slik blir nye Nittedal stasjon

Nye Nittedal stasjon står ferdig i løpet av 2022. Her kan du se oppdaterte illustrasjoner av hvordan det blir.

Nye Nittedal stasjon blir en moderne stasjon med fokus på bedre tilgjengelighet. Den gamle midtplattformen er borte og stasjonen får to nye og lengre plattformer. Plattformene er like høye som inngangen på togene, så det er enkelt å rulle inn og ut av toget med vogner, rullestol og rullekoffert. Ytterst på plattformene er det gule kantmarkeringer for økt sikkerhet og det er ledelinjer for blinde og svaksynte på hele stasjonsområdet. Den nye gangbrua har bred trapp og stor heis, som også gjør det enklere for alle å komme seg fram og tilbake over sporene. Gangbrua får en farge som matcher den gule stasjonsbygningen. Bakken opp mot den gamle gangbrua fra Sørliveien er også borte, noe som gir bedre tilgjengelighet. Det blir flere og bedre parkeringsplasser, både for biler og sykler.  I tillegg blir det en høyere og bredere bru over Stasjonsveien, som gir økt sikkerhet både for myke og harde trafikanter som passerer under.

Illustrasjonene du ser i bildekarusellen er foreløpige, det vil si at ikke alle detaljer nødvendigvis er på plass eller endelige. Likevel gir det et inntrykk av hvordan den nye stasjonen blir.

Den nye stasjonen skal stå ferdig i løpet av høsten. Etter sommeren blir det arbeid med asfaltering og grøntarealer. Før snøen skal det meste være på plass. En ny ruteplan trer i kraft fra midten av desember 2022.