Mange forandringer på Nittedal stasjon i mai og juni

I mai og juni blir det mange forandringer på og rundt Nittedal stasjon. Det vil påvirke både de som går og kjører i området og de som reiser med tog.

Mellom disse to tårnene på Nittedal stasjon skal gangbrua heises på plass onsdag 4. mai. Foto: Svein- Henning Hjertaker, Bane NOR.

Fra 4. til 9. mai er det stans i togtrafikken. Da blir det buss for tog, og bussene kjører fra Sørliveien. Parkering for de reisende blir ved spor 2, det vil si med innkjøring fra Sørliveien.

 - I denne perioden stenger vi også undergangen under jernbanebrua for å forberede og frakte opp det nye bruspennet som vi har støpt i vår egen lille betongfabrikk ved Tårnhuset, forteller Tom-Erik Rørheim, Bane NORs prosjektleder på Nittedal stasjon.

Både biler og gående og syklende må i perioden fra 4. til 9. mai krysse jernbanesporet på en midlertidig overgang oppe ved stasjonen. Det kommer til å være trafikkvakter og god skilting, som tar både biler og de myke trafikantene trygt over jernbanen.

Denne illustrasjonen viser kjørerute for publikum, parkeringsareal, busslomme og anleggsområde i perioden fra onsdag 4. til mandag 9. mai.

Her kan du lese mer om hvor togene går fra, hvordan du kommer dit og hvor du parkerer i perioden fra 4. til 9. mai.

To bruer skal løftes på plass

I løpet av disse fem dagene er det høyt aktivitetsnivå på og rundt Nittedal stasjon. Det blir blant annet riving av den gamle jernbanebrua, bygging av nye spor, pakking av pukk og kapping av rør og skinner. Det er sendt ut tilbud om overnatting til over 800 nittedøler.

 - De store synlige tingene som skjer er at vi først skal heise inn den nye gangbrua oppe ved stasjonen i løpet av onsdag 4. mai. I tillegg skal det 500 tonn tunge bruspennet til den nye delen av jernbanebrua heises på plass i løpet av ettermiddagen og kvelden torsdag 5. mai, forteller prosjektleder Tom-Erik Rørheim.

For å flytte så store elementer er det viktig med forberedelser og nøye planlegging. Veien fra der det store bruspennet er produsert utenfor Tårnhuset og opp til jernbanebrua må avrettes og stabiliseres med grus og pukk og metallplater. I tillegg starter arbeidet med å rive den gamle delen av jernbanebrua i samme periode.

 - Vi er avhengige av å få på plass den nye delen av jernbanebrua for å flytte all togtrafikk over på spor 2, sier Rørheim.

Alle tog fra spor 2

Fra mandag 9. mai på morgenen starter togene å gå igjen. Da er spor 1 stengt og alle tog vil i perioden fram til 17. juni gå fra den nye plattformen ved spor 2. Den nye gangbrua må gjøres klar og blir tilgjengelig for publikum en gang før 20. juni.  

 - Fortsatt er det mye arbeid igjen, og ting må gjøres i riktig rekkefølge. Selv om vi tilbyr mange naboer overnatting på hotell i perioder har vi stor forståelse for at arbeidet vårt er en belastning for mange. Vi er utrolig takknemlige for tålmodigheten disse viser. I tillegg er det også noen som syns det er spennende å følge med på det skjer, og det syns vi jo er ekstra kjekt, forteller Tom-Erik Rørheim.

Allerede fra 17. – 20. juni blir det stans i togtrafikken igjen for å gjøre ferdig nødvendige arbeider slik at togene kan starte å gå fra både spor 1 og 2.

 - Det vil si at fra sommerferien har Nittedal en ny og moderne stasjon, som er bedre tilgjengelig for alle, sier Tom-Erik Rørheim.

Også etter 20. juni er det et stykke igjen til alt er ferdig, men før de nye rutetidene trår i kraft i midten av desember skal alt fra beplantning til jernbaneteknikk være på plass.

 - Det gleder vi oss veldig til, slår prosjektlederen fast.