Gang- og kjøremønster Nittedal stasjon 9. mai til 17. juni

Fra mandag 9. mai går alle tog fra spor 2 på Nittedal stasjon. Parkering for de reisende blir med innkjøring fra Sørliveien, ved siden av spor 2.

Fra 9. mai går alle tog fra spor 2, og parkering for reisende blir også på denne siden av sporet. Veien under jernbanebrua er åpen igjen.

I perioden mellom 9. mai og 17. juni er spor 1 stengt. Dette er fordi plattformen utenfor stasjonsbygningen skal oppgraderes og forlenges. I denne perioden er veien under jernbanebrua åpen igjen. 

Den nye gangbrua over sporene er heist på plass, men det er en del arbeid som står igjen for at den kan tas i bruk av publikum. 

Fra 17. - 22. juni er det på nytt stans i togtrafikken, og det blir buss for tog. Gangbrua vil seinest tas i bruk den 20. juni - når begge spor tas i bruk igjen.