Gjenåpning av spor 1 på Reinsvoll stasjon

Fra søndag 27. mars kl. 11.30 går togene igjen fra spor 1 på Reinsvoll stasjon.

Søndag 27. mars kl. 11.30 stenger spor 2 på Reinsvoll stasjon. Fram til desember går alle tog fra spor 1. Hilde Gjellum er Bane NORs prosjektleder for utbyggingen av Reinsvoll stasjon. Foto: Bjørn Stokk og Halldis Skogen, Bane NOR.

Siden august i fjor har alle tog til og fra Reinsvoll gått fra den nye plattformen ved spor 2. Nå er plattformen og spor 1 klare til å bli tatt i bruk igjen. Det samme gjelder parkeringen bak stasjonsbygningen.

Nye togtider fra desember

 - Fram til det blir nye togtider midt i desember i år vil alle togene gå fra spor 1. Det som står igjen av arbeid på stasjonsområdet nå er opprydding og asfaltering - og så skal vi få orden på grøntarealene, forteller Bane NORs prosjektleder på Reinsvoll, Hilde Gjellum.

Når spor 2 blir tatt i bruk åpner også den nye gangbrua. Foreløpig er ikke heisen i den nye gangbrua på plass.

 - Det står fortsatt igjen noe arbeid på gangbrua. Inntil videre er den en del av anleggsområdet og ikke tilgjengelig for publikum. Den har jo heller ingen funksjon for dem som tar toget før de nye togtidene trer i kraft, forklarer prosjektleder Hilde Gjellum

Stans i togtrafikken

Helgen før spor 1 igjen tas i bruk vil det være stans i togtrafikken. Det går ingen tog fra natt til lørdag 26. mars og fram til søndag 27. mars kl. 11.30. Da blir det buss for tog. I denne perioden blir det noe arbeid i sporet på Reinsvoll stasjon.

 - Vi er glade for å kunne gjenåpne spor 1. Det har vært tungvint for de som har kommet med buss til stasjonen og så har måttet gå hele veien under undergangen og bort til spor 2. Det er det nå slutt på! sier prosjektleder Hilde Gjellum.

Når gangbrua åpner og togene går fra begge spor har Reinsvoll fått en trygg og moderne jernbanestasjon. I tillegg kan folk se fram til timesavganger med tog både til Gjøvik og Oslo.