Reinsvoll stasjon oppgraderes av Peab

Vi har signert kontrakt med Peab Anlegg om oppgraderingen av Reinsvoll stasjon. Stasjonen får universell utforming og arbeidet er viktig for at det i fremtiden skal kunne gå ett tog i timen på Gjøvikbanen.

Signering av kontrakten om oppgradering av Reinsvoll stasjon foregikk digitalt, på grunn av smittevernhensyn. Her ser vi øverst fra venstre: Bane NOR sin prosjektsjef for Gjøvikbanen Ivar Olsen, Peabs prosjektsjef Stefan Elgh og Bane NORs prosjektleder på Reinsvoll, Hilde Gjellum.  Nederst fra venstre: Bane NORs kontraktsrådgiver Lisbeth Smedbråten, Peabs distrikssjef Morten Sjøli og Peabs anleggsleder Vegard Stensæther. Foto: Bane NOR

Kontrakten er en utførelsesentreprise, det vil si at prosjekteringen er gjort og Peab Anlegg skal gjennomføre byggingen. Kontrakten har en verdi på 97 millioner kroner.

Viktig del av storsatsing på Gjøvikbanen

Arbeidet som skal gjøres på og rundt Reinsvoll stasjon det neste halvannet året, er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik.

Dette skal vi gjøre

Reinsvoll stasjon blir en ny og moderne stasjon for framtiden. Det bygges et nesten 600 meter langt kryssingsspor som gjør at det blir mulig å for to tog med doble togsett å passere hverandre på stasjonen. Den eksisterende plattformen skal oppgraderes, og det bygges en ny plattform på vestsiden av eksisterende spor. For å kunne bevege seg trygt mellom plattformene blir det bygget en helt ny gangbru over sporet, med trapper og heis. Hele stasjonen blir universelt utformet, det vil si at det skal være enklest mulig å finne fram for både de som sitter i rullestol, har med seg vogn eller er blinde.

I tillegg til de oppgraderingene av stasjonen som er synlig for publikum skal det gjøres en del teknisk arbeid. Det skal bygges et nytt teknisk hus, kontaktledningsanlegget skal oppgraderes og stasjonen gjøres klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS.

Les mer om nytt, digitalt signalsystem på Gjøvikbanen her

Hard konkurranse

Det var mange tilbydere og hard konkurranse om kontrakten.

 - Peab Anlegg skåret solid på alle kriterier, som blant annet bemanning, prosjektledelse og selvsagt kostnad, forteller Bane NOR sin prosjektleder på Reinsvoll stasjon, Hilde Gjellum.

Hun legger til at en av underleverandørene til Peab Anlegg er Spordrift, som leverer jernbaneteknikk og ble skilt ut av Bane NOR for to år siden. - Det blir spennende å møte dem når de er på den andre siden av bordet.

 - Jernbaneprosjekter er et satsingsområde i Peab Anlegg, og vi er veldig fornøyde med å vinne denne kontrakten. En stor del av jobben skal utføres med jernbanespor i drift. Det betyr at vi må legge ekstra ressurser på tidlig og detaljert planlegging, både med tanke på arbeidsoperasjoner og HMS, sier Morten Sjøli, distriktssjef i Peab Anlegg.

Anleggsarbeidene på Reinsvoll stasjon vil komme i gang i løpet av april 2021.

– Vi starter opp med planlegging og forarbeider nå, og går i gang med de fysiske arbeidene rett etter påske, forteller Peab Anleggs prosjektleder Stefan Elgh.

Reinsvoll stasjon