Hakadal stasjon - ett skritt videre

Reguleringsplan for Hakadal stasjon ble enstemmig vedtatt i Nittedal kommunestyre den 14. juni 2021. Det betyr at i løpet av 2022 har Hakadal en moderne stasjon rigget for framtiden, samtidig som de verneverdige bygningene og kulturmiljøet rundt tas vare på.

Hakadal stasjon sett fra rampen opp til gangbrua i sør. Den frodige vegetasjonen danner rammen om stasjonen. Fra denne synsvinkelen domineres stasjonsområdet like mye av det tekniske anlegget som av de verneverdige bygningene. Foto: Sweco Norge

Bane NOR oppgraderer Gjøvikbanen for å legge til rette for at flere kan ta mer tog. På sikt legges det til rette for en avgang i timen, doble togsett og økt kapasitet for godstog. Det betyr at Hakadal stasjon får to plattformer som er lange nok for doble togsett, og som er universelt utformet. Den eksisterende gangbrua rives og det blir ny, trygg undergang for gående og syklende. Undergangen blir også universelt utformet med ramper opp og ned til plattformene.

 - Vi har hatt godt samarbeid rundt valg av løsninger med Nittedal kommune, og hvordan vi best mulig tar vare på kulturmiljøet på stasjonen, forteller Knut Oddvar Stene i Bane NOR.

Han kan også fortelle at Nittedal Fortidsminneforening kontaktet Bane NOR fordi de var bekymret for nettopp de gamle stasjonsbygningene og miljøet rundt.

 - Etter dialogen med oss er de nå trygge på at vi har en god plan for hvordan vi best mulig skal bevare dette,

Dette var annen gangs behandling av reguleringsplanen for Hakadal stasjon. Planen er at arbeidene starter våren 2022.

Reguleringsplanen for Movatn er sendt til Oslo kommune for behandling og det forventes at den sendes på høring i løpet av høsten 2021. Hakadal og Movatn planlegges som ett felles prosjekt.