Rådgiverkontrakt Movatn og Hakadal stasjon

Bane NOR har utlyst konkurranse på rådgiverkontrakt for å utarbeide byggeplan for Hakadal og Movatn Stasjon.

Hakadal stasjon skal oppgraderes med nye plattformer og kulvert for gående og syklende under sporet. Foto: Bane NOR, målevognbilde.

Stasjonene skal oppgraderes med nye plattformer tilpasset nye tog, ny gangbru over sporet på Movatn stasjon og ny kulvert under sporet på Hakadal stasjon. Konkurransen omfatter utarbeidelse av komplett byggeplan med arbeidsgrunnlag samt opsjon for oppfølging i byggetiden.

Bane NOR arrangerer digital tilbudskonferanse torsdag 29.april kl. 10.00 der det blir gitt en orientering om oppdraget. Du kan melde deg på tilbudskonferansen ved å sende en melding i konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) eller e-post til kontraktsrådgiver Benedicte Kjørsvik - benedicte.kjorsvik@banenor.no

Frist for tilbud er 28. mai 2021 kl. 12.00