Ny gangbru på Jaren stasjon åpnet for publikum

Da gangbrua over sporene på Jaren stasjon åpnet var Håkon Skjervum, en av de nærmeste naboene, blant de første som var på plass. Der vanket det kake til både gjester og de som jobber med prosjektet. I løpet av høsten er dette den første av stasjonene på Gjøvikbanen som er klare til å ta imot doble togsett, og som får universell utforming.

Prosjektleder Frank Kobbhaug sammen med nabo Håkon Skjervum på den nye gangbrua på Jaren stasjon, som åpnet for publikum denne uka. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR.

Håkon følger oppgraderingen fra orkesterplass i huset han har bodd hele sitt liv – på østsiden av jernbanesporene.

 - Dette er flotte saker, denne brua er jo reine kunstverket, mener Skjervum. Han er stolt og glad for at Jaren stasjon får en så omfattende oppgradering, og syns det er spennende å følge prosjektet.

En trygg og moderne stasjon

Ved utgangen av 2022 vil Gjøvikbanen være klar for en togavgang i timen. Åpningen av gangbrua på Jaren er en milepæl, som både gir tryggere kryssing av sporene og har både heis og ledelinjer for bedre tilgjengelighet. Prosjektet ligger godt an i forhold til planlagt framdrift.

– Det som står igjen nå er å gjøre ferdig plattform 1 foran stasjonsbygningen. Togparkeringen og verkstedet er også snart ferdige, men det står igjen en del tekniske installasjoner. Det meste som betyr noe for de reisende er klart til 1. september, sier Arnt Nyborg, Bane NOR sin byggeleder for prosjektet på Jaren.

Det betyr at prosjektet blir ferdig tre måneder tidligere enn først planlagt.

– Vi har en dyktig hovedentreprenør i Gjermundshaug og det samme gjelder underleverandørene Syljuåsen og Baneservice, sier Nyborg.

Syljuåsen er ansvarlig for den nye gangbru og driftsbygget for serviceutstyr på Gjøvikbanen. Baneservice står for alt det jernbanetekniske.

Viktig ledd i oppgraderingen av Gjøvikbanen

Når Gjøvikbanen er oppgradert ved utgangen av 2022 kan det kjøre ett persontog i timen begge veier mellom Oslo og Gjøvik og Oslo og Jaren. I tillegg vil kapasiteten for godstog bli større. Prosjektet på Jaren stasjon er det største enkeltprosjektet, og et viktig ledd i forbindelse med oppgraderingen av Gjøvikbanen,