Kjapt, trygt og snedig: monterte 22 tonn gangbru på Jaren stasjon

På fem minutter var den nye gangbrua løftet på plass ved Jaren stasjon. Snart kan du krysse sporområdet, uten risiko for å møte tog som dundrer forbi. Se video fra innheising lenger ned i saken.

Ombyggingen av Jaren stasjon startet i 2020, og er et viktig ledd i arbeidet med å oppgradere hele Gjøvikbanen. Den nye gangbrua over sporene er et bidrag i utbyggingen av en sikker og moderne stasjon for fremtiden. 

Skryter av entreprenørene

Byggeleder Arnt Nyborg i Bane NOR løfter fornøyd blikket og ser seg rundt.

Den 25 meter lange og 22 tonn tunge stålbrua kom på plass i løpet av fem minutter. Hele konstruksjonen ble heist opp med glassplatene på. I høyden går det strømledninger som ville komplisert monteringen av glasset.

– I så fall måtte vi ha slått av strømmen, forklarer Nyborg.

Byggelederen berømmer både Gjermundshaug Anlegg og underentreprenøren Syljuåsen for en vel utført jobb.

– Det ble gjort et grundig arbeid for å sikre oss mot risikoene. Derfor gikk det bra, uten knust glass eller andre skader, forteller Nyborg.

En jobb for fremtiden

1. juni skal den nye gangbrua tas i bruk, med både trapper og heiser.

– Jaren er i dag en stasjon med en mellomplattform, som gjør at man må krysse et spor. Nå blir den en fullverdig og moderne stasjon med spor 1 og 3, og et ventespor i midten, sier byggelederen.

Plattformene blir lange nok for doble togsett, og du kan gå til begge sporene via gangbrua fra parkeringen. Hele stasjonen blir universelt utformet, det vil si tilrettelagt for bilde og rullestolbrukere.

Høyttaleranlegg og anvisningsskjermer blir også oppgradert. I tillegg fornyes det jernbanetekniske utstyret på stasjonen.

– Den nye plattformen og parkeringsplassen på østsida av sporet, det nye spor 3, blir tatt i bruk rundt 1. september. Da kommer det også en ny gangvei opp mot rådhuset, forteller Arnt Nyborg.

Et prosjekt med god framdrift

Rett etter årsskiftet 2021/22 skal hele Jaren stasjon være ferdig oppgradert. Den samlede kostnaden kommer på 430 millioner kroner. Det siste som blir klart er ny og lengre plattform samt nytt stasjonsområde på spor 1, pluss ny togparkering med plass til seks togsett på 110 meter.

– Plassen med serviceplattformer for vask og vedlikehold av togene er ferdig planert, og vi holder på å bygge tre nye spor. Togparkeringen tas i bruk først i desember 2022, og det vil være en midlertidig løsning fram til da, sier byggeleder Nyborg. Han kan også fortelle at det er god framdrift:

– Vi ligger veldig godt an. Nesten foran skjema. Alt skal være klart senest i løpet av januar 2022, kanskje litt før.

Fakta om utbygging av Gjøvikbanen

Ombyggingen av Jaren stasjon er et ledd i en storsatsing på Gjøvikbanen. Til sammen bruker Bane NOR 1,3 milliarder på denne oppgraderingen, og det er den største som er gjort siden strekningen ble elektrifisert i 1963.

Sammen med flere andre tiltak, vil utbyggingen legge til rette for hurtigere tog og flere avganger. Det er stort behov for økt kapasitet, spesielt på grunn av mye gods- og lokaltrafikk på den sørlige delen av Gjøvikbanen.