Jaren stasjon klar før tiden

Tidlig om morgenen mandag 29. november kunne de reisende ta det første toget fra spor 1 på nye Jaren stasjon. Stasjonen er ferdig sju måneder tidligere enn planlagt.

Nye Jaren stasjon sto ferdig i slutten av november,  7 måneder tidligere enn planlagt. (Foto: Øystein Haugli, Bane NOR)

Oppgraderingen av Jaren stasjon er en viktig del av fornyelsen av Gjøvikbanen. Fra 2020 til 2022 oppgraderes Gjøvikbanen for 1,3 milliarder norske kroner. Det vil gjøre det mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik, i tillegg til at kapasiteten for godstog bli større. Det er planlagt et bedre togtilbud på banen fra utgangen av 2022.

At fornyelsen av Jaren stasjon er ferdig tidligere enn planlagt, og holder seg innenfor kostnadsrammene, er resultatet av flere faktorer. Prosjektleder Frank Kobbhaug sier det har vært et godt samarbeid på alle fronter. Både med kommunen, banesjefen, Vy, naboene, entreprenørene og i prosjektet.

– Hovedentreprenør Gjermundshaug har vært løsningsorientert og innstilt på å ferdigstille tidlig. Det gjelder også underleverandørene Syljuåsen og Baneservice. Det har vært en god og effektiv prosess, sier Frank Kobbhaug.

Han vil også berømme et sammensveiset prosjektteam for godt og tett samarbeid midt i en pandemi.

Godt samarbeid og positiv innstilling hos Gran kommune har ført til rask saksbehandling. Samarbeidet med Vy har vært knirkefritt og har gjort at utfordringer har blitt løst raskt.

– Jeg vil også takke naboene, som har vært veldig tålmodige. Vi har opplevd dem som engasjerte og interesserte, og mange av dem har fulgt prosjektet med stor entusiasme, forteller Kobbhaug.

Viktig verkstedhall på plass

En ny verkstedhall for togene og lager er også en viktig del av oppgraderingen av stasjonen og erstatter et midlertidig arbeidstelt. Verkstedet og lageret er en etterlengtet forbedring av arbeidsforholdene for Spordrift. I byggefasen flyttet verkstedet midlertidig til Roa, slik at byggingen av den nye kunne starte et halvt år før.

– Flyttingen var helt avgjørende for at hele ombyggingen av Jaren stasjon ble ferdig tidligere enn planlagt. Det nye verkstedet, som vi kaller for driftsbasen, stod klar 1. september og er en viktig del av den store oppgraderingen av Jaren stasjon, sier Kobbhaug.

Størst og først på Gjøvikbanen

Oppgraderingen av Jaren stasjon startet i mars 2020. I slutten av november 2021 ble den gamle mellomplattformen i tre revet, og den nye og universelt utformede plattform 1 kunne tas i bruk.

Nå er Jaren stasjon en trygg og moderne stasjon, med to nye plattformer som gjør det enklere for alle reisende å gå av og på toget. Plattformene er lange nok for doble togsett. Over sporene er det bygget en ny gangbro med brede trapper og heis. Det er også bygd ny togparkering med tre spor, som hver er 250 meter lange og til sammen har plass til seks togsett. Det er bygd en ny sideplattform, oppgradert parkeringsplasser for biler på begge sider av sporet og bygd ny driftsbase med verksted og lager.

Jaren stasjon i Gran kommune er endestasjon for lokaltogene mellom Oslo S og Jaren. I tillegg er det en stasjon på Gjøvikbanen.