Gjøvikbanen ett skritt nærmere én avgang i timen

I august var det ti dagers planlagt stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Det ble jobbet døgnet rundt for å forberede banen for en togavgang hver time i begge retninger mellom Oslo og Gjøvik.

På Reinsvoll, Jaren, Nittedal og Monsrud var det stor aktivitet av mange slag.

 - Vi har byttet og oppgradert mye jernbaneteknisk utstyr langs hele sporet. I tillegg har det skjedd mange synlige endringer på og i nærheten av stasjonene, forteller Ivar Olsen, som er Bane NORs prosjektsjef på Gjøvikbanen.

Når Gjøvikbanen er oppgradert ved utgangen av 2022 er det lagt til rette for å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik. I tillegg vil flere av stasjonen være tryggere og mer tilgjengelige, og kapasiteten for godstog blir større.

Bredt spekter av aktivitet

På Reinsvoll ble det i løpet av perioden heist inn ny gangbru over sporene. Den 12 tonn tunge limtrebrua er arkitekttegnet for å gli inn i miljøet på den gamle stasjonen.

Du kan lese og se bilder og video av innheisingen av gangbrua på Reinsvoll her.

På Monsrud, ved gamle Harestua stasjon, ble det byttet ut en kulvert under jernbanen. 26 betongelementer ble heist på plass i løpet av en dag før masser og jernbaneskinner kom på plass igjen på oversiden. Også i Nittedal skal jernbanebrua rett ved stasjonen byttes ut. I denne omgangen ble det satt ned betongpæler ved brua for å lage et trygt fundament for en bredere bru med to jernbanespor og bedre plass for både gående og kjørende under. Selve brua er planlagt byttet ut i mai neste år. På Jaren er vi i innspurten med oppgraderingen av stasjonen og noe av det mest synlige arbeidet var arbeidet med å lage ny plattform 1.

I tillegg ble det blant annet arbeidet med å bore fundamenter for nye master til kontaktledningsanlegget, montere mastene og sette opp ny kontaktledning, bytte sporveksler og rive gamle plattformer.

 - Denne 10-dagers togstansen har vært helt nødvendig for å gjennomføre arbeid i, under og over sporene som vi bare kan gjøre når det ikke er trafikk på sporene. Med stort og smått har vi gjennomført flere tusen aktiviteter fordelt over hele Gjøvikbanen, og flere hundre personer har vært involvert, forteller prosjektsjef Ivar Olsen.

Flere perioder med stans i togtrafikken

Oppgraderingen av Gjøvikbanen omfatter prosjekter på flere steder. På Jaren er det meste av arbeidet ferdig, mens Nittedal først nå går i gang med hovedarbeidene og vil få stor aktivitet i året som kommer. Det blir flere perioder med stans i togtrafikken fram til oppgraderingen er ferdig i løpet av 2022. De to første er i begynnelsen av oktober og slutten av november, men ingen av de kommende togstansene vil bli langvarige

Du kan få full oversikt over når det er stans i togtrafikken på Gjøvikbanen her

 - Vi er glade for å være ferdige med den lengste perioden med stans i togtrafikken på Gjøvikbanen. Det er mange som gleder seg til å se resultatene av denne oppgraderingen, og vi takker både naboer og de reisende for tålmodigheten underveis, avslutter Ivar Olsen.