Storjobb på Jaren løfter Gjøvikbanen

Bane NOR har inngått kontrakt med Gjermundshaug Anlegg om utbygging av Jaren stasjon. Dette inngår i en storsatsing som åpner opp for timesavganger på Gjøvikbanen.

Stasjonen får nye parkeringsspor (nærmest ved stasjonsbygningen), ny driftsbase (motsatt side) og ny gangbru over sporene (nede til høyre). Illustrasjon: Bane NOR.

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter ulike stasjonstiltak og spor for parkering av tog. Med en totalramme på cirka 300 millioner kroner er dette den hittil største enkeltkontrakten for Gjermundshaug Anlegg.

Stasjonsområdet skal oppgraderes med blant annet nye sideplattformer til spor 1 og 3, samt ny overgangsbru over sporene. Brua får heis, og alle plattformer blir universelt tilgjengelig for alle brukergrupper.

Hensettingsområdet ved stasjonen skal utvides slik at det blir plass til å parkere seks togsett fordelt på tre spor. Ny drift- og vedlikeholdsbase med kontorbygg og sportilgang for skinnegående arbeidsmaskiner hører også med.

– Bane NOR er en viktig kunde for Gjermundshaug-gruppen, og det betyr svært mye for oss at vi nå har blitt tildelt denne jobben. Vi skal gjennomføre dette prosjektet på en slik måte at sluttresultatet står til forventningene og uten skader, sier konsernsjef Ole Gjermundshaug.

– Vi ser fram til å samarbeide om det som blir en hektisk byggeperiode på prosjektet. Planen er å være ferdige våren 2022, sier prosjektleder Frank Kobbhaug i Bane NOR.

Ny tid for Gjøvikbanen

– Jobben vi skal gjøre på Jaren inngår i den største satsingen på Gjøvikbanen siden den ble elektrifisert i 1963, framholder Kobbhaug.

Innen utgangen av 2022 skal Bane NOR ha gjennomført oppgradering av banen og stasjonene til godt over en milliard kroner. Tiltakene legger bidrar til at banen får kapasitet til timesfrekvens både for regiontogene mellom Gjøvik og Oslo (R30) og lokaltogene til og fra Jaren (L3).

Godstrafikken og lokaltrafikken i den sørlige delen av Gjøvikbanen er tett og gjør at kapasiteten må økes langs hele banen. I tillegg til Jaren gjøres det tiltak på kryssingsspor og flere andre stasjoner. Les mer i denne saken.

I desember 2022 innføres dessuten det nye digitale signalsystemet ERTMS på strekningen Roa–Gjøvik. Dette øker kapasiteten og driftssikkerheten på strekningen. Gjøvikbanen er en av de første strekningene som skal ta i bruk det nye signalsystemet i Norge.