Storsatsing på Gjøvikbanen

Nye Jaren stasjon er en sentral del av en stor satsing på Gjøvikbanen som skal bidra til et bedre rutetilbud. Tiltaket skal bidra til at regiontoget mellom Oslo og Gjøvik kan gå en gang i timen i begge retninger, og lokaltoget mellom Oslo og jaren kan gå en gang i timen i begge retninger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Innen utgangen av 2022 vil Bane NOR ha gjennomført oppgradering av Gjøvikbanen og stasjonene til godt over en milliard kroner.

For å bedre togtilbudet helt frem til Gjøvik stasjon gjøres det store tiltak langs hele banen, fra Oslo i sør til og med Gjøvik stasjon.

På Jaren bygger vi:

• Togparkering for seks togsett.
• Oppgradering av stasjonsområdet med ny sideplattform til spor 1 og 3.
 Gangbro over sporene, med trapp og heis ned til plattformene. Stasjonen blir universelt utformet. Det vil si at den er tilrettelagt for alle typer brukere, inkludert blant annet blinde og rullestolbrukere
• Permanent drifts- og vedlikeholdsbase med sportilgang.