Hakadal stasjon

Hakadal stasjon er viktig for de lokale reisende og utgangspunkt for turer i Nordmarka både sommer og vinter. Oppgraderingen gir en tryggere stasjon med bedre tilgjengelighet.

Foto: Njål Svingheim

Dette skal vi gjøre

  • Bygge to nye, universelt utformede plattformer
  • Eksisterende gangbru rives og erstattes med ny undergang under sporene. Denne er universelt utformet med ramper opp og ned til plattformene.
  • Stasjonsbygningene er verneverdige og skal bevares

Framdrift

  • Reguleringsplanble vedtatt av Nittedal kommune 14. juni 2021
  • Oppstart byggearbeidet våren 2022
  • Planlagt ferdigstilt desember 2022