Nytt, digitalt signalsystem på Gjøvikbanen

Norges største digitaliseringsprosjekt er i gang på Gjøvikbanen. Dagens utdaterte signalanlegg erstattes med ny teknologi.

Forberedende arbeider for ERTMS, bildet er tatt på Nordlandsbanen. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR

Signalanleggene langs jernbanen er i ferd med å passere sin tekniske og økonomiske levetid. De er basert på gammel teknologi som er krevende å drifte og vedlikeholde. Reservedeler og kompetanse er i ferd med å bli mangelvare. Bane NOR innfører derfor et nytt digitalt signalsystem for hele landet, European Rail Traffic Management System (ERTMS). 

Gjøvikbanen (Roa – Gjøvik) skal etter planen ta i bruk det nye systemet 28. november 2022. Kort fortalt flyttes signalene langs sporet inn i lokførerens panel i toget. Alt signalutstyr, som for eksempel veisikringsanlegg, blir også fornyet og standardisert. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Gjermundshaug AS har i 2019 og 2020 gjort forberedende anleggsarbeid for det nye systemet på strekningen Grefsen – Gjøvik. Det inkluderer blant annet bygging av føringsveier for kabler på stasjoner og ved veisikringsanlegg. De har også bygd fundament til nytt teknisk hus på stasjoner. Fibertilganger nødvendig for å ta i bruk ERTMS. I løpet av 2020 ble telekommunikasjon bygd ut på strekningen.

I 2021 skal vår leverandør for det nye signalsystemet, Siemens, installere objekter langs sporet som omfatter blant annet veisikringsanlegg, drivmaskiner og sporveksler, akseltellere, tekniske hus og skilt langs Gjøvikbanen.

Strekningen mellom Roa og Gjøvik skal etter planen ta i bruk ERTMS fra 28. november 2022, og blir landets andre strekning med det nye systemet. Kun noen uker før tar vi bruk ERTMS på Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, den 31. oktober 2022. Resten av Gjøvikbanen (Roa – Oslo S) skal etter planen ta i bruk ERTMS i slutten av 2028.