Vikhammer stasjon

På Vikhammer stasjon skal dagens plattform 1 erstattes med en ny og lengre plattform, og det skal bygges ny plattform til spor 2.

Bildetekst: Vikhammer stasjon, perspektiv fra øst. (Illustrasjon: Norconsult Plan og Arkitektur)

For å tilrettelegge for en sikker kryssing av sporene med adkomst til plattform 2 og sjøsiden, skal det bygges en planskilt kryssing med heis- og trappehus.

Vikhammer stasjon, perspektiv fra sør. (Illustrasjon: Norconsult Plan og Arkitektur)

Landskapsplan for Vikhammer stasjon. (Foto: Norconsult) Klikk på bildet for pdf-versjon.

Byggearbeidene starter 1. september 2020. Stasjonen skal stå klar til april 2021 når de første togene kommer.

Merk at arbeidene vi føre til en stenging av personovergang på stasjonen ned til friområdet. Vi venter med byggestart til september for å unngå stenging av tilkomst i sommer. Alternativ tilkomst under byggeperioden vil være personovergang vest for plattform. Dette vil bli godt skiltet i gjeldende periode.

Parkering

Fra 1. september 2020 stenges parkeringsområdet på stasjonen midlertidig. Ny parkering i perioden blir på nordsiden av Vikhammer senter, og vil gjelde fra 01.09.2020 til 30.04.2021.

Det vil bli skiltet 15 parkeringsplasser for togreisende på nordsiden av Vikhammer senter.  Den midlertidige parkeringen har noen færre p-plasser enn det som er tilgjengelig på stasjonen i dag. Dette skyldes mangel på ledig parkeringsarealer i nærheten av stasjonen.

Det er viktig at reisende holder seg innenfor avsatt område.  Parkeringskontroll vil bli utført som normalt. Overtredelse kan føre til at vi mister parkeringstilbudet i perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre reisende, og ser frem til åpningen av en ny stasjon i april 2021!