Skansen holdeplass

Under planlegging: Det skal bygges ny plattform for å betjene reisende i retning sør.

På Skansen holdeplass skal vi bygge ny plattform til spor 2. Holdeplassen skal bygges om til moderne standard og med universell utforming. 

Planleggingen starter nå, og vil senere bli lagt ut på høring, slik at du som bor i området kan komme med innspill.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss? 

Ta kontakt med:

Eirik Lind, Rambøll Norge.
E-post: Eirik.lind@ramboll.no, tlf. +47 90 63 85 84
Eller per brev: Rambøll Norge AS, Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim
Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Reguleringsplan for Skansen holdeplass”.

Kom og snakk med oss

Det inviteres til informasjonsmøte for reguleringsplanen den 26. oktober kl. 18-20 i Kobbes gate 2 (Rambølls kontorer på Dora).