Mindre plattformendringer

På seks stasjoner er det blitt bygget nye overganger til mellomplattformene. Disse ble ferdigstilt i løpet av april 2021.

Det ferdigstilte arbeidet har ført til god tilgang til mellomplattformene når de nye og lengre togene er på stasjonene. Arbeidet besto av å fylle igjen dagens nedsenkning i plattformen og så etablere nye ramper på enden av plattformene.

Arbeidene pågikk i perioden desember 2020 til april 2021 på stasjonene Hovin, Hommelvik, Stjørdal, Skogn, Levanger og Verdal.

De ferdigstilte arbeidene har ført til ny adkomst til mellomplattformer, og de reisende må være oppmerksom på dette. Det er satt opp skilt med informasjon om endringene.