Lundamo, Åsen, Røra og Røstad

Ny plattform på Lundamo begynner å ta form. Bildet er tatt 22. mai 2020. (Foto: Geir Ola Lium)

Lundamo stasjon

På Lundamo stasjon er det bygget en ny sideplattform til spor 1. Arbeidene startet våren 2020 og ble ferdigstilt juni 2020. Den første stasjonen med utvidet kapasitet er klar til å ta imot nye tog!

Ny plattform på Lundamo begynner å ta form. Bildet er tatt 22. mai 2020. (Foto: Geir Ola Lium)

Ny mast (åk) for kontaktledningen løftes på plass under en togfri helg i mai 2020. (Foto: Geir Ola Lium)

Åsen stasjon

På Åsen stasjon skal det bygges ny sideplattform til spor 1. Den nye plattformen blir bygget nord-øst for dagens sideplattform. Hele stasjonsområdet blir universelt utformet. Arbeidene vil pågå fra månedsskiftet august/september til våren 2021. Merk at parkeringen endres i anleggsperioden, og at ny midlertidig parkering vil bli skiltet på området.

Vi ser frem til enda en stasjon klar til å ta imot nye tog!

Røra stasjon

På Røra stasjon skal det bygges ny sideplattform til spor 1. Den nye plattformen blir bygget nord for dagens sideplattform. Dette gjør at tilkomsten fra parkeringsplassen og busstoppet blir enklere for våre reisende. Hele stasjonsområdet blir universelt utformet.

Arbeidene vil pågå fra begynnelsen av september til våren 2021. Merk at parkeringen endres i anleggsperioden, og at ny midlertidig parkering vil bli skiltet på området. Vi ser frem til enda en stasjon klar til å ta imot nye tog!

Røstad holdeplass

På Røstad holdeplass skal det bygges ny sideplattform til spor 1. Det vil bli utført noe forberedende arbeider høsten 2020 og bygging av ny plattform vil skje i de første månedene av 2021. Holdeplassen vil bli universelt utformet. Plattformen skal være klar til å ta imot nye tog som kommer i april 2021.

F.v. Åsen stasjon, Røra stasjon og Røstad holdeplass. (Foto: Njål Svingheim)