En rekke stasjonsoppgraderinger er gjennomført

I løpet av våren 2021 har togreisende på Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad og Røra kunne ta i bruk helt nye plattformer. I tillegg er det blitt bygget nye overganger til mellomplattformer på seks stasjoner. Dette gjør at Trønderbanen er et skritt nærmere i å ta imot nye, lengre og forbedrede togsett.

På Ranheim stasjon har plattformendringene ført til at stasjonen har blitt gjenåpnet etter 36 års opphold. På stasjonen er det bygget nye plattformer til spor 1 og spor 2 som er universelt utformet. Gjenåpninger av stasjonen har blitt tatt godt i mot av Ranheims innbyggere.

De mest omfattende endringene er blitt gjort på Vikhammer stasjon. På stasjonen er det blitt bygd et nytt trapp- og heishus som sikrer en trygg kryssing av jernbanen og adkomst til fjæra. På Vikhammer er det også bygd to nye plattformer etter en moderne standard.

Nye plattformer er også blitt bygget på Åsen, Røstad og Røra. Her er det kommet universelt utformede plattformer som er lange nok til å ta i mot de nye togsettene.

Mindre, men viktige, endringer er også blitt gjort på stasjonene Hovin, Hommelvik, Stjørdal, Skogn, Levanger og Verdal. Arbeidet har bestått av å fylle igjen dagens nedsenkning i sideplattformen og etablere nye ramper på enden av plattformene. Disse endringene er tilpasset de nye og lengre togene som skal trafikkere Trønderbanen i løpet av 2021.