Åsen, Røra og Røstad

Åsen stasjon

På Åsen stasjon er det blitt bygget ny sideplattform til spor 1. Den nye plattformen er blitt bygget nord-øst for dagens sideplattform. Hele stasjonsområdet blir universelt utformet. Arbeidene ble ferdigstilt våren 2021.

 

Røra stasjon

På Røra stasjon er det blitt bygget ny sideplattform til spor 1. Den nye plattformen er blitt bygget nord for dagens sideplattform. Dette gjør at tilkomsten fra parkeringsplassen og busstoppet blir enklere for våre reisende. Hele stasjonsområdet blir universelt utformet.

 

Røstad holdeplass

På Røstad holdeplass er det bygget ny sideplattform til spor 1. Det ble utført noe forberedende arbeider høsten 2020 og bygging av ny plattform ble gjort de første månedene av 2021. Holdeplassen ble universelt utformet. Plattformen ble klar til å ta imot nye tog som kommer i løpet av 2021.