Illustrasjonar

I planleggingsfasen er det utarbeidd skisser som viser korleis stasjonsområda kan verte utforma.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Du kan laste ned illustrasjonane i høgare oppløysing nederst på denne sida. Alle illustrasjonar: Multiconsult.

Evanger 2: Plattform ved spor 1 Evanger 3: Fugleperspektiv 
 Evanger 4: Stasjonen sett frå vest  Evanger 5: Nærbilete av plattform
Evanger 8: Overgangsbru og spor 1 Evanger 9: Overgangsbru og spor 2
Evanger 10: Frå parkeringsplassen Evanger 11: På avstand
Evanger 13: Parkering og plattform Evanger 16: Frå overgangsbrua
Evanger 17: Overgangsbru Evanger 18: På avstand
 Evanger 20: Frå driftsbygning  Evanger 21: På avstand
 Evanger 22: Frå vest ved planovergangen  Evanger 23: Frå bustadområde
 Evanger 24: Frå sørsida  Evanger 26: Frå sør, lang avstand
Evanger 28: På avstand Evanger 29: Stasjonsområdet frå lufta

 

Dale 1: Sett frå lufta Dale 2: Sett frå lufta
Dale 3: Sett rett ovanfrå Dale 4: Sett ovanfrå
Dale 5: Plattform ved spor 1 Dale 6: Plattform ved spor 1
Dale 7: Sett frå overgangsbrua Dale 8: Sett frå overgangsbrua
 Dale 9: Plattform ved spor 2  Dale 10: Plattform ved spor 1
 Dale 11: Fugleperspektiv  Dale 12: Plattform 2 og gangveg
 Dale 13: Gangveg mot Dale sentrum  Dale 14: Fugleperspektiv
 Dale 15: Mot plattform ved spor 1  Dale 16: På avstand
 Dale 17: Frå Daleelva  Dale 18: På avstand
Dale 19: På avstand  Dale 20: Frå E16